Travel conditions

1. Resevillkor

Resevillkor / Bokningsregler för resor med Abramssons Buss

Bagage
Handbagage som ej gör intrång på andras utrymme eller utgör hinder för passagerare får tas med in i bussen. Av säkerhetsskäl får väskor ej placeras i mittgången under resan. Resväskor stuvas i bagageutrymme.Det är varje resenärs skyldighet att sätta namn och adress på resgodset. Kontrollera noga vid avstigning att Du har rätt bagage. Abramssons Buss ansvarar ej för förlorat, skadat eller förkommet bagage. Maximalt två(2) väskor per resenär får tas med i bussens lastutrymme. Brandfarligt eller explosivt bagage får ej medföras.

Biljetter
En biljett är ett färdbevis, oftast i pappersform, men kan också vara ett bokningsnummer -som erhålls vid bokning på www.abramssonsbuss.se och som berättigar Dig till Din resa med Abramssons Buss AB.

Bokning och betalning
Biljettbokning är obligatorisk och garanterar plats.
Biljetter bokas/betalas online på vår hemsida www.abramssonsbuss.se
Biljetten/bokningsnumret skall sparas under hela resan. Biljettkontroller förekommer.
Det åligger resenären att kontrollera att uppgifterna på biljetten/bekräftelsen överensstämmer med
sträcka, tid och datum som beställts. Av- och påstigning måste göras på bokad hållplats.
OBSERVERA att bussen endast angör hållplatser med förbokade resenärer.
Resande som inte bokat får medfölja i mån av plats.
Onlinebokningen stänger 1 timme före din avresa.

Betalning Online
Kortbetalning med VISA och MasterCard hanteras av Payex i enlighet med säkerhetskraven för DCI DSS.
Payex är Nordens största leverantör av betallösningar, för mer information se www.payex.se
För att betala med ditt kort online, behöver ditt kort vara anslutet till ”Verified by Visa” eller ”MasterCard SecureCode” för att du ska kunna slutföra din transaktion.

Betalning med SveaWebPay Faktura

 

 

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Abramssons Buss AB överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

 

Betalning med WyWallet

 


WyWallet är en mobilbetaltjänst från teleoperatörerna Telia, Tele2, Telenor och Tre.

 WyWallet – Betala mobilt

Med WyWallet betalar du tryggt och enkelt med din mobiltelefon. Allt du behöver är en smartphone och det funkar oavsett om du har privatabonnemang, kontantkort eller företagstelefon.

Så här enkelt e-handlar du med WyWallet

1. Se till att WyWallet-appen är igång på din mobil.
2. Ange ditt mobilnummer i webshoppens kassa (om butiken kräver personuppgifter anger du även dem).
3. Välj om du vill betala via ditt konto eller via faktura och verifiera köpet i appen. 

 

Betala som du vill

När du handlar med WyWallet kan du välja att betala med ditt WyWallet-konto eller med WyWallet-faktura. Ditt konto kan du fylla på med ditt kontokort direkt i appen eller från ditt bankkonto på WyWallets webbsida. Du kan även välja att koppla ditt kontokort i appen så fylls kontot automatiskt på när saldot blir för lågt för att genomföra ett köp (minsta insättning är 50 kr). WyWallet-faktura kan du ansöka om direkt i appen.

Gör en bra affär

WyWalletkontot är kostnadsfritt att öppna och använda. Väljer du att betala mot faktura får du en gemensam månadsfaktura för alla dina köp. Betalning sker först i slutet av nästkommande månad. Du har alltså upp till 60 dagar på dig att betala. Ingen ränta tillkommer, bara en aviavgift på 19 kr.

Första gången du använder WyWallet

Du måste ha ett WyWalletkonto för att handla med wywallet.

Ansök på www.wywallet.se

Betalning på bussen

Vid all betalning ombord på bussen tillkommer en avgift på 50 SEK/person och resväg.

 Hållplatser

Abramssons Buss stannar endast vid de hållplatser som finns i tidtabellen. Det är inte tillåtet att kliva på eller av bussen på andra platser.
OBSERVERA att bussen endast angör hållplatser med förbokade resenärer.

Ålder
Barnbiljett är för åldersgruppen 0 år till den dag man fyller 2 år.
Barn ska av säkerhets- och trivselskäl ha ett eget säte. Biljett ska därför köpas till samtliga barn oavsett ålder.
Ungdomsbiljett är för åldersgruppen från att man fyllt 2 år till den dag man fyller 18 år.
Observera att ålder skall styrkas med legitimation.
Giltig legitimation skall visas för chauffören när du stiger ombord för att erhålla rabatt.

Övriga resenärer räknas som vuxen.

Bussar
Trafiken utförs med turistbussar utrustade med alkolås för förare, automatisk klimatanläggning, fällbara stolar med säkerhetsbälte och bra benutrymme, toalett, DVD, trådlöst internet, m.m.

Djur
Hund, katt eller andra pälsdjur får ej medtagas på bussen. Servicehund i tjänst medföljer avgiftsfritt.

Bälten
Säkerhetsbälte finns på alla platser i bussen. Målsman ansvarar för att barn är bältade, det vill säga att målsman är ansvarig för att
barnstol eller barnkudde tas med för att kunna bälta barn på ett korrekt sätt.

Försening / Trafikstörning
Abramssons Buss AB ansvarar inte för resenärernas eventuella extra kostnader uppkomna vid förseningar eller uteblivna turer beroende på händelser utom vår kontroll som tex. Trafikolyckor, oväder, snöhinder, översvämningar, strejk, tekniska fel på fordon och liknande.

Ombokning / Avbokning

Klicka HÄR för mer info vid punkt 3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

Avbeställningsskydd:
Avbeställningskydd kostar 75 kr per person och måste beställas samtidigt med bokningen av resan och gäller om du måste avbeställa på grund av sjukdom eller olycksfall som drabbar dig själv eller dina närmaste enligt Allmänna Resevillkor. Avbeställningsskyddet återbetalas ej.
Hela resans pris återbetalas vid avbeställning som styrks med läkarintyg.

Trivsel ombord
Alla våra bussar är rökfria, det gäller även på toaletten. På våra bussar finns det tillgång till internet ombord, kom ihåg att visa hänsyn till medresenärerna med tanke på att många vill sova och känna lugn och ro under bussresan.
Om resenär uppträder på ett för andra resenärer hotfullt eller störande sätt, har bussföraren rätt att avvisa resenären från bussen.
Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet ombord på bussen.

Hittegods
Om föremål och/eller bagage glöms kvar på bussen, kontakta Abramssons Buss AB på info@abramssonsbuss.se eller +4693070063.

Oförutsedda händelser
Abramssons Buss AB ansvarar inte för resenärernas eventuella extra kostnader uppkomna vid förseningar eller uteblivna turer beroende på händelser utom vår kontroll som tex. Trafikolyckor, oväder, snöhinder, översvämningar, strejk, tekniska fel på fordon och liknande.

 

 

Inför varje resa finns angivet det minsta antal resenärer som erfordras för att resan skall kunna genomföras. 
Om vi tvingas ställa in en resa, meddelas resenären i detta fall senast 7 dagar före avresedatum, men ofta tidigare. 
Full återbetalning sker då till de kunder som redan betalt resan.
Alternativt kan annan resa till samma värde erbjudas, enligt avtal med kund

2. Allmänna villkor för paketresor

 1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

 

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

 

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.

– Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris.

3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.

3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.

3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande.

– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.

– Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 – 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 – 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

 

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

 

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.

Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.

Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa

Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar

1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5. Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

1. ändringar i transportkostnader

2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.

Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.

Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m.

Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras.

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

 

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.

Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.

Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

 

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

 

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m m

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.

Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

 

9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Konsumentverket/KO har träffat överenskommelse om ovanstående villkor med följande branschförbund:

• Svenska Bussbranschens Riksförbund

• Rese- och Turistindustrin i Sverige, RTS

• Föreningens Svenska Bilresearrangörer

• Nätverket Svensk Turism (utom punkten om antal tillgängliga platser vid annonsering i dagspress)

• Svenska Resebyråföreningen